مقارنه‌ی ماه و زحل در کاروانسرای قصر بهرام

موسسه ی آسمان شب پارسه مرداد ۵, ۱۳۸۷ ۰

گشت اخترشناسی آسمان شب پارسه در جنوب غربی ورامین – یکشنبه ۱۳ مرداد ۸۷

دهمین گشت اخترشناسی آسمان شب پارسه در جنوب غربی ورامین خواهد بود.
هزینه: ۱۷ هزار تومان

فرستادن دیدگاه »