مطالب توسط آسمان شب

اخترشناسی بر فراز بلندی‌های ارجمند

گشت اخترشناسی موسسه آسمان شب پارسه در نزدیکی فیروزکوه – شنبه ۱۲ مرداد ۸۷ نهمین گشت اخترشناسی موسسه آسمان شب پارسه در نزدیکی فیروزکوه و به مناسبت مقارنه‌ی ماه و ناهید برگزار خواهد شد. هزینه: ۱۷ هزار تومان

گشت رصدی خانقاه علاالدوله – سمنان

رصد، گشت، خورشیدگرفتگی و اجتماع سیارات در روستای تاریخی صوفی‌آباد و در کناره‌ی کویر – پنجشنبه، پنج شنبه ۱۰ مرداد ۸۷ هزینه: ۳۵ هزار تومان در روستایی نزدیک به سمنان و در مکانی اعجاب انگیز به سراغ اسرار نهفته در آسمان میانه‌ی تابستان خواهیم رفت. همزمان مجموعه‌ای از سیارات شامل عطارد، زهره، مریخ و زحل […]