رصد در روستای نوا

موسسه ی آسمان شب پارسه مرداد ۵, ۱۳۸۷ ۰

گشت نجومی موسسه ی آسمان شب پارسه در روستای نوا – دوشنبه ۱۴ مرداد ۸۷

مقارنه‌ی ماه و مریخ بهانه‌ی یازدهمین گشت اخترشناسی است.
هزینه: ۲۵ هزار تومان

فرستادن دیدگاه »