اخترشناسی بر فراز بلندی‌های ارجمند

موسسه ی آسمان شب پارسه مرداد ۵, ۱۳۸۷ ۰

گشت اخترشناسی موسسه آسمان شب پارسه در نزدیکی فیروزکوه – شنبه ۱۲ مرداد ۸۷

نهمین گشت اخترشناسی موسسه آسمان شب پارسه در نزدیکی فیروزکوه و به مناسبت مقارنه‌ی ماه و ناهید برگزار خواهد شد.
هزینه: ۱۷ هزار تومان

فرستادن دیدگاه »