نوشته‌ها

گزارش صحیح رصد ، بسیار مهم است. این کار می تواند بوسیله ذخیره کردن اطلاعات در ضبط و یادداشت های روی کاغذ بدون اینکه چشمانتان را از آسمان برداشته باشید انجام شود.این یادداشت ها باید تمام اطلاعات زیر را داشته باشد.

 • زمان شروع  دیده شدن و پایان آن و زمان ناپدید شدن اولین شهاب تا شهاب بعدی ( همه زمان ها باید  به زمان جهانی UT باشد)
 • جزئیات ابرهای دیده شده در آسمان
 • مشخصات شهاب های دیده شده ( قدر، رنگ ، رنگ رد شهاب ، طول شهاب)
 • محل شهاب در آسمان، این گزارش هم می تواند به صورت ذکر سمت و ارتفاع باشد و هم با ذکر صورت فلکی و یا اسم ستاره
 • هر گونه تغییر در طول رصد
 • حداقل هر نیم ساعت زمان را یادداشت کنید . لازم نیست که دقیقا هر نیم ساعت باشد  اما برای بارش ها یی با فعالیت زیاد هر ۱۵ دقیقه  باید زمان را مشخص کنید.
 • تاریخ
 • زمان شروع
 • زمان پایان
 • محل رصد ( ذکر طول و عرض جغرافیایی)
 • نام مکان رصد
 • نام و نام خوانوادگی رصدگران

اگر بخواهید گزارشتان را برای محلی ارسال کنید ( برای مثال می توانید به سازمان IMO

     International Meteor organization ارسال کنید)

نمونه ای از فرم ها ی ارسال گزارش رصد را در زیر می توانید ببینید.ما در سایت رصدگاه این فرم را به فارسی ترجمه کرده ایم و در اندازه ای مناسب چاپ در اختیار شما قرار داده ایم.با کیلیک کردن بر روی تصویر می توانید آن را در اندازه ی بزرگ ببینید.

نمونه ی فرم به زبان اصلی را نیز می توانید در سایت IMO پیدا کنید.

 ( برای ارسال گزارش های خود به IMO باید روش های مختصر نویسی مربوط به این سازمان را قبلا مطالعه کنید)

نشانی اینترنتی این سازمان                                                                 www.IMO.net

نشانی این سازمان در بلژیک:

Paul Roggemans, Pijnboomstraat 25, B-2800 Mechelen, Belgium