در نقشۀ زیر، رصدگاه‌های ایران بر روی گوگل‌مپ مشخص شده‌اند، این نقشه به تناوب آپدیت می شود.

با استفاده از دکمه‌های +  و – می‌توانید بر روی نقشه زوم کنید و مختصات دقیق هر رصدگاه را بدست آورید.

با کلیک کردن بر روی نام هر رصدگاه می‌توانید اطلاعات بیشتری در مورد آن بدست آورید.