پانته آ فیض عسگری »

رصد از طریق عکس (رصد تصویری)

رصد از طریق عکس (رصد تصویری)

پانته آ عسگری آبان ۲۶, ۱۳۸۷ ۰

چشم غیر مسلح قادر به تشخیص ریزش شهابهای تقریبا از قدر ۷، تحت شرایط عالی و در مجاورت مرکز افق دید خواهد بود. تکنیکهای پیشرفته‌ی ویدیویی امکان شناسایی شهاب‌هایی تا قدر  ۸ و سیستم های

بیشتر بخوانید »