محمدرضا صیاد »

معادلات تقویم شمسی و تقویم قمری قراردادی – از استاد صیاد

معادلات تقویم شمسی و تقویم قمری قراردادی – از استاد صیاد

رصدگاه تیر ۳, ۱۳۹۵ ۰

فایل‌های زیر، معادلات تقویم‌های شمسی و هجری قمری قراردادی مستخرج استاد محمدرضا صیاد (و با خط خود ایشان) هستند. که برای استفاده‌ی علمی پژوهش‌گران در زمینه‌ی تقویم تقدیم می‌گردد.   معالادت تقویم برای ۲۹۳

بیشتر بخوانید »