نقشه رصدگاه های ایران

بر روی نقشه ی زیر، رصدگاه های ایران بر روی گوگل مپ مشخص شده اند، این نقشه به تناوب آپدیت می شود.

با استفاده از دکمه های +  و – می توانید بر روی نقشه زوم نمایید و مختصات دقیق هر رصدگاه را بدست آورید.

با کلیک کردن بر روی نام هر رصدگاه می توانید اطلاعات بیشتری در مورد آن بدست آورید.