نوشته‌ها

انجمن ستاره شناسی اراک در روز جمعه ۲۱ و شنبه ۲۲ تیر ماه گشت رصدی برگزار خواهد نمود و محل رصد نیز ۳۰ کیلومتری شهر اراک می باشد.

زمان حرکت : ۲۱ تیر ، ساعت ۱۹ از مقابل دفتر انجمن

زمان بازگشت: صبح شنبه ۲۲ تیر ماه

برنامۀ این گشت رصدی، آشنایی با آسمان تابستان، شناخت صورتهای فلکی، عکاسی نجومی و مشاهده غیر ستاره ای ها با استفاده از تلسکوپ و تجهیزات انجمن می باشد.

در این برنامه شام در شب بر عهده مجری گشت رصدی خواهد بود. زیر انداز، کارت شناسایی و لوازم ضروری را باید به همراه داشته باشید.

جهت ثبت نام با شماره ۲۲۴۷۲۶۱-۰۸۶۱ تماس بگیرید. آخرین مهلت ثبت نام روز چهارشنبه  ۱۹ تیرماه است.