نوشته‌ها

مقارنه ی ماه و مشتری و عطارد در شامگاه نهم دی ماه ۸۷
پس از غروب خورشید روز نهم دی ماه ، می توانید در یک افق غربی باز شاهد مقارنه ای زیبا باشید ، عطارد تیزپای ، مشتری و هلال باریک ماه شب دوم، هر سه خود نمایی می کنند.
ارتفاع کم عطارد باعث می شود که در افق های بسته نتوانید از مقارنه عکاسی کنید و یا آن را ببینید ، با پیدا کردن یک افق غربی باز می توانید به رصد این مقارنه بپردازید.

همچنین پرنور بودن مشتری ، شاخص بسیار خوبی است برای کسانی که می خواهند برای اولین بار عطارد را ببینید.

9day87