نوشته‌ها

فراخوان طرح ایده های نجومی به مناسبت هفته ی جهانی فضا
سازمان فضایی ایران در نظر دارد به مناسبت هفته جهانی فضا فراخوان طرح ها و ایده های نجومی را برگزار نماید. سازمان در اجرای این ایده ها و به ثمر رسیدن طرح هایی که با محور های قید شده همخوانی داشته و از نوآوری و خلاقیت برخوردار باشند حمایت خواهد نمود.