تلسکوپ اصلی

۱۴ اینچ ماکستوف کاسگرین مید LX200 با استقرار چنگالی

ابزارهای جانبی

۱۲ اینچ ماکستوف کاسگرین مید، استقرار چنگالی

۸ اینچ دابسونی اسکای واچر

۶ اینچ نیوتونی اسکای واچر، استقرار آلمانی

۱۲۰ میلیمتری شکستی آکروماتیک اسکای واچر، استقرار آلمانی

دوربین دوچشمی ۱۵*۷۰

و…

نحوۀ استفاده از امکانات

برنامه‌ی رصد عمومی بعد از باشگاه نجوم ماهانه

بازدید گروهی با رزرو قبلی

توضیحات

۱
۲
۳
۱

تلسکوپ اصلی ۱۴ اینچ ماکستوف کاسگرین

۲

تلسکوپ قدیمی ۱۲ اینچ ماکستوف کاسگرین مید

۳

تلسکوپ ۶ اینچ نیوتونی اسکای واچر

اطلاعات تماس

وب سایت: http://sactehran.ir

تلفن تماس: ۹۶۰۲۷۶۵۹

آدرس: تهران، میدان قدس، خیابان شهید کبیری (دزاشیب)، خیابان عمار، کوی شهید صالحی(عرفات)، شماره ۲۲، مرکز علوم و ستاره شناسی تهران

رزرو وقت

نقشه

وضعیت آب و هوا

تکمیل و تصحیح اطلاعات