تقویم نجومی سال ۱۴۰۲

تقویم پدیده‌های نجومی سال ۱۴۰۲

دقیق‌ترین تقویم نجومی سال ۱۴۰۱ در رصدگاه

فایل تقویم رسمی سال ۱۴۰۲ (دانلود فایل PDF) سالانه

تقویم نجومی قابل دانلود سال ۱۴۰۲ به صورت روزانه، ماهانه و سالانه

اطلاعات کسوف، خسوف، بارش‌های شهابی و پدیده‌های نجومی در سال ۱۴۰۲

به زودی در رصدگاه

 

خورشیدگرفتگی‌ها و ماه‌گرفتگی‌های سال ۱۴۰۲