تقویم نجومی سال ۱۴۰۱

تقویم پدیده‌های نجومی سال ۱۴۰۱

دقیق‌ترین تقویم نجومی سال ۱۴۰۱ در رصدگاه

فایل تقویم نجومی سال ۱۴۰۱ به صورت PDF سالانه و ماهانه

تقویم نجومی قابل دانلود سال ۱۴۰۱ به صورت ماهانه و سالانه

به زودی در رصدگاه

خورشیدگرفتگی‌ها و ماه‌گرفتگی‌های سال ۱۴۰۱

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱: خورشید گرفتگی جزئی، غیر قابل رویت در ایران، این گرفت جزئی تنها در بخشی از جنوبگان و آمریکای جنوبی رویت می‌شود.

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱: ماه گرفتگی کلی، غیر قابل رویت در ایران، این گرفت در اغلب نقاط آمریکا و آفریقا دیده می‌شود.

سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱: خورشید گرفتگی جزئی، قابل رویت در تمام پهنه‌ی ایران، این گرفتی جزئی در ساعت ۱۳:۴۱ در تهران شروع می‌شود و اوج آن ۱۴:۵۸ است. در این زمان ماه ۵۵ درصد از قرص خورشید را می‌پوشاند و گرفت در ۱۶:۹ تمام می‌شود.  گرفت در شمال شرق کشور در حدود ۶۲ درصد و در جنوب شرق در حدود ۳۹ درصد است. این گرفت در نیمه‌ی غربی آسیا، مناطقی از شمال شرق آفریقا و بیشتر نقاط اروپا به صورت جزئی دیده می‌شود.

 

برای دیدن تقویم نجومی سال ۱۴۰۱ کلیک کنید.

برای دیدن تقویم نجومی سال ۱۴۰۲ کلیک کنید.

برای دیدن تقویم نجومی سال ۱۴۰۳ کلیک کنید.