تقویم نجومی سال ۱۴۰۱

تقویم پدیده‌های نجومی سال ۱۴۰۱

دقیق‌ترین تقویم نجومی سال ۱۴۰۱ در رصدگاه

فایل تقویم نجومی سال ۱۴۰۱ به صورت PDF سالانه و ماهانه

تقویم نجومی قابل دانلود سال ۱۴۰۱ به صورت ماهانه و سالانه

به زودی در رصدگاه

خورشیدگرفتگی‌ها و ماه‌گرفتگی‌های سال ۱۴۰۱

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱: خورشید گرفتگی جزئی، غیر قابل رویت در ایران، این گرفت جزئی تنها در بخشی از جنوبگان و آمریکای جنوبی رویت می‌شود.

دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱: ماه گرفتگی کلی، غیر قابل رویت در ایران، این گرفت در اغلب نقاط آمریکا و آفریقا دیده می‌شود.

سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱: خورشید گرفتگی جزئی، قابل رویت در تمام پهنه‌ی ایران، این گرفتی جزئی در ساعت ۱۳:۴۱ در تهران شروع می‌شود و اوج آن ۱۴:۵۸ است. در این زمان ماه ۵۵ درصد از قرص خورشید را می‌پوشاند و گرفت در ۱۶:۹ تمام می‌شود.  گرفت در شمال شرق کشور در حدود ۶۲ درصد و در جنوب شرق در حدود ۳۹ درصد است. این گرفت در نیمه‌ی غربی آسیا، مناطقی از شمال شرق آفریقا و بیشتر نقاط اروپا به صورت جزئی دیده می‌شود.

 

برای دیدن تقویم نجومی سال ۱۴۰۲ کلیک کنید.