همایش ملی نجوم و اخترفیزیک »

هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران

هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران

رصدگاه آبان ۲۲, ۱۳۹۲ ۰

هفتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، سوم و چهارم بهمن ماه ۱۳۹۲ در دانشکده فیزیک دانشگاه شهید باهنر کرمان، برگزار خواهد شد. آخرین مهلت فرستادن مقاله ۱۵ آذرماه ۱۳۹۲ ، اعلام پذیرش نهایی

بیشتر بخوانید »