دانشگاه کاشان »

دیدار طلوع خورشید در تقویم آفتابی چهار طاقی نیاسر

دیدار طلوع خورشید در تقویم آفتابی چهار طاقی نیاسر

سایت دانشگاه کاشان و رضا مرادی غیاث آبادی خرداد ۲۷, ۱۳۸۷ ۰

گردهمایی چهارطاقی نیاسر از دریچه ی نجوم امسال در صبحگاه روز شنبه اول تیر ماه ۱۳۸۷ در کنار چهارطاقی نیاسر برگزار می شود. عنوان برنامه ها : رصد طلوع خورشید در انقلاب تابستانی از

بیشتر بخوانید »