می خواهم یک منجم شوم »

می خواهم یک منجم شوم

می خواهم یک منجم شوم

رصدگاه فروردین ۱۳, ۱۳۹۴ ۱

راهنمای قدم به قدم منجم شدن! در رصدگاه البته خیلی اصراری نداریم که شما هم با ما قدم بزنید، می توانید هرجا دلتان خواست چند قدم بلندتر از ما بردارید، بعضی جاها یک پرش

بیشتر بخوانید »